פוסטרים

בכנס השנה נעודד באופן פעיל משתתפים להציג את עבודתם כפוסטרים, אשר יהיו במקום מרכזי ותינתן לקהל הקצאת זמן מיוחדת לעיון בהם.

כמו כן, תתקיים תחרות בין מציגי הפוסטרים כאשר המצטיינים יזכו בפרסים וייבחרו להציג את עבודתם במושב ייעודי.

אם ברצונך להציג פוסטר – נא לציין זאת בעת הגשת התקציר.